+48 667 217 787PRODUKCJA I NAPRAWA WAŁÓW NAPĘDOWYCH DO MASZYN ROLNICZYCH.

PRODUKCJA I NAPRAWA WAŁÓW NAPĘDOWYCH DO MASZYN SPECJALISTYCZNYCH.

Mechanika
pojazdowa
klimatyzacja

MVK Cardan sp. z o.o.
ul. Gromadzka 24B, Kraków 30-714
Czynne Pn-Pt od 08.00 do 17.00
+48 667 217 787
Facebook MVK Cardan


§.1 Postanowienia Ogólne

1.      Administratorem danych jest MVK Cardan Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy: Kraków 30-714, ul. Gromadzka 24 B , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem                        KRS: 0000570233, dla której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 6793114663, REGON:
362193961. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących  przepisów  prawa,  a  ich  przechowywanie  ma  miejsce  na zabezpieczonych serwerach.
2.      Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to

opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3.      Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został  określeniem  „Ty”,     „Administrator”  –  „My”.  Termin  „RODO”  oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

4.      Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu

używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5.      Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§2. Administrator Danych

6.     Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz  Konto  na  naszej  stronie,  to  przetwarzamy  takie  Twoje  dane  jak:  imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
7.      Usługodawca  jest  także  administratorem  osób  zapisanych  na  [przykładowo]

newsletter i osób zapisanych na webinar.

8.      Dane osobowe przetwarzane są:

a)  zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b)  zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

 

c)  w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d.) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
-  w  zakresie  i  celu  zgodnym  ze  zgodą  wyrażoną  przez  Ciebie  jeśli  [przykładowo]

zapisałeś się na newsletter,

- w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli [przykładowo]

zapisałeś się na webinar.

9.      Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.   Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy  jest  możliwy  drogą  elektroniczną  pod  adresem  e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
11.    Zastrzegamy  sobie  prawo  do  przetwarzania  Twoich  danych  po  rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie  potrzebnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
12.    Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
13.    Usunięcie  danych  osobowych  może  nastąpić  na  skutek  cofnięcia  zgody  bądź

wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

14.   Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
15.   Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
16.  Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

 

§3. Pliki cookies

Witryna  http://www.mvkcardan.pl     używa  cookies.  Są  to  niewielkie  pliki  tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają  z  naszych  witryn,  aby  usprawniać  funkcjonowanie  serwisu  zapewniając bardziej  efektywną  i  bezproblemową  nawigację.  Monitorowania  informacji  o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie  skierowanych  do  niego  reklam.  Stosujemy  pliki  cookies,  aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy MVK Cardan Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
Użytkownik   w   każdej   chwili   ma   możliwość   wyłączenia   lub   przywrócenia   opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
http://www.wszystkoociasteczkach.pl

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

,